Сравнение на VoIP цени

В таблицата са сравнени цените за разговори към стационарни и мобилни телефони на различните VoIP програми. Цените са в ЕВРО на минута без ДДС.

Bulgaria +359 Last update: 23.12.2015
BrandLandlineMobileNormal
12Voip* 0.030 0.200
BrandLandlineMobileNormal
ActionVoip 0.006 0.010
BrandLandlineMobileNormal

* При 12Voip се начислява начална такса от €0.039.
* При PowerVoip и Telbo се начислява начална такса от $0.039.
* Акаунтите на VoipRaider, PowerVoip, Telbo и CheapVoip са в US долари (цените в таблицата са в ЕВРО).
* Free: Разговорите са безплатни при наличието на безплатни дни, след изтичането на безплатните дни, разговорите се таксуват по цени в колона Normal. Безплатните дни се активират при зареждане на кредит.
* Free: При VoipZoom и Telbo безплатните дни се активират срещу месечна абонаментна такса.
Дистрибуторите могат да зареждат само VoIP кредит. Абонаментните такси могат да се закупят само с директно плащане към операторите на съответните VoIP програми (BETAMAX или DELLMONT).


2022 © VoIPreload.com